Belangrijke Mededeling

logoJEUGDWERKING  KFC VIGOR WUITENS HAMME BEHAALT  DRIE STERREN 

Beste Ouders, Beste Jeugdspelers, Beste leden, 

Met genoegen en  fierheid kunnen wij u meedelen dat de doorlichting van onze jeugdwerking in het voorjaar 2015 door  de Footpass  Audit voor onze club een schitterend resultaat heeft opgeleverd.

Wij behaalden DRIE STERREN.

 Dit betekent dat onze club KFC Vigor Wuitens Hamme de komende drie seizoenen kan deelnemen aan de interprovinciale jeugdcompetitie. Wij kunnen dus met  onze jeugdploegen op het hoogste niveau blijven spelen.

Met deze heuglijke mededeling willen wij dan ook de sinds maanden door enkelingen verspreide valse geruchten en roddels de kop indrukken dat de jeugdploegen van KF C Vigor Wuitens Hamme in de komende drie seizoenen op provinciaal en gewestelijk niveau zouden moeten gaan spelen. Wij raden dus alle jeugdspelers en hun ouders aan naar deze individuen gewoonweg niet te  luisteren en onze jeugdwerking te blijven steunen

Wij vragen hen zelfs positief ingestelde jeugdspelers van elders te overtuigen onze jeugdrangen te komen vervoegen. 

Ik wil dan ook langs deze weg het Kernjeugdbestuur, de jeugdcoordinatoren, het algemeen jeugdbestuur, de jeugdtrainers, trainers, afgevaardigden, jeugdspelers, ouders,  het dagelijks bestuur van KFC Vigor Wuitens Hamme , de algemeen manager van de club, de sponsors  en iedereen die betrokken is bij de jeugdwerking van KFC Vigor Wuitens Hamme bedanken voor hun onverdroten inzet. Zonder hun belangloze medewerking zou dergelijk schitterend resultaat niet mogelijk geweest zijn.

Het komt er nu op aan met zijn allen verder  aan een zeel te trekken en  verder te werken aan de toekomst van onze jeugdwerking.

Het past hier ons inziens dan ook de eindconclusie van het Auditverslag weer te geven :  “ Er is een degelijk fundament aanwezig binnen de club en de Jeugdopleiding van K.F.C. Vigor Wuitens Hamme. Dit blijkt bijv. uit de geimplementeerde opleidingsvisie en organisatorische aanpak van de  Jeugdopleiding. Nu is het van essentieel belang gestaag verder te blijven werken en de bovenvermelde actiepunten te koppelen aan de aanwezige knowhow. Enkel op deze manier zal nog meer “ gescoord worden met jeugd” en onstaat een mooi verhaal voor de plaatselijke talenten. We wensen KFC Vigor Wuitens Hamme hier alle succes bij “

Kortelings zullen dan ook verschillende infovergaderingen gehouden worden met ouders, jeugdspelers en alle betrokkenen bij de jeugdwerking van KFC Vigor Wuitens Hamme voor wat aangaat het seizoen 2015-2016 en volgende. Ieders hulp en medewerking zal noodzakelijk zijn om  in het komende voetbalseizoen onze ambitie waar te maken

Ik zou zeggen met zijn allen op naar de VIER STERREN.

Met sportieve groeten,

Patrick Van Wauwe

Jeugdvoorzitter KFC Vigor Wuitens Hamme